Gambia team.nl || Het bouwen van een lagere school

Dit project betreft de bouw van een basis school, the Pallum lower basic school. De stichting Gambia team.nl is sinds 2007 actief in het dorp Berending in Gambia. Sinds toen hebben ze verschillende projecten opgezet oa. een crèche. Inmiddels gaan er 150 kinderen naar deze crèche en is er grote vraag naar vervolg onderwijs in het dorp gekomen. Om aan deze vraag te voldoen wordt in samenwerking met het dorp deze school gebouwd.

De MvRF heeft bijgedragen aan de bouw van de school.

De school is inmiddels voltooid zie foto’s