Global Human Rights Defense is opgericht in 2003 en richt zich op minderheidsgroeperingen in ontwikkelingslanden . Het project dat de MvRf ondersteunt is een project met als doel een educatie programma opzetten voor Dalit kinderen die, doordat ze kinderarbeid moeten verrichten, geen kans hebben om naar school te gaan. Het project is opgesplitst in 3 delen goed onderwijs voor kinderen, een beroepsopleiding voor ouderen en kinderen wegwijs maken in de arbeidsmarkt.

Dalits zijn de kastelozen mensen in India en hebben als gevolg van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie geen menswaardig bestaan. Kinderen gaan vaak niet naar school en moeten arbeid verrichten om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de familie. In Poona, waar het project wordt opgezet leven, ongeveer 430.000 Dalits waarvan verruit de meeste ver onder de armoede grens leven. De kinderen zullen geselecteerd worden door middel van een screening van de familie op educatief, cultureel, en economische achtergrond en sociale positie in de samenleving. De kinderen die in aanmerking komen voor het programma zullen om het verlies van inkomsten op te vangen na school licht werk verrichten. De kinderen krijgen naast onderwijs ook medische hulp krijgen. Ook zullen ze gevolgd worden door de organisatie en zullen er sport en cultuur activiteiten plaatsvinden. In Poona waar het project zal worden opgezet wonen ongeveer 430.000 Dalits. GHRD werkt samen met lokale organisaties.