Stichting de Heilbode werkt samen met een lokale partner in India, Sharing Hands Trust. Deze stichting zet zich al bijna 30 jaar in voor wezen en weduwen. Stichting de Heilbode ondersteunt deze stichting met het bouwen van het ABBA kindertehuis in India. Hiernaast nemen zij ook de verantwoordelijkheid van de sponsoring van de kinderen op zich. In de toekomst moet het huis onderdak bieden aan 100 kinderen. Weduwen helpen met de zorg voorde kinderen. Vanwege de hindoe cultuur worden sommige vrouwen verworpen door hun familie nadat hun man is gestorven. Door de zorg van de weeskinderen op zich te nemen vinden ze een nieuw doel in het leven. De MvRF ondersteunt bij de bouw van het weeshuis.

Tags: