International Kinderhulp Nederland || bouwen van huizen in Kinderdorpen

Internationale Kinderhulp Nederland werkt in samenwerking met International Children’s care aan een project in Congo, Afrika. Congo is een van de armste landen in Afrika en verscheurd door oorlog. Men schat dat er 2.5 miljoen mensen zijn overleden in de afgelopen 3 jaar en hierdoor zijn veel kinderen achtergebleven als wezen en extra kwetsbaar. ICC is in mei 2003 begonnen met het opzetten van kinderdorpen om deze kinderen op te vangen. In het kinderdorp waar IKN actief is staan momenteel 4 huizen waar per huis 24 kinderen wonen en nog 39 kinderen wonen in Barakken. Het doel van IKN is om de fondsen van twee van deze huizen bij elkaar te krijgen vanuit Nederland. Het gezamelijke doel is om 10 huizen te bouwen zodat in ieder huis 12 kinderen wonen. In eerste instantie verzocht IKN het MvRF om financiële ondersteuning voor de bouw van het 5de familiehuis. IKN zag zich echter genoodzaakt, door de economische malaise waarin Congo verkeerde, dit verzoek om te zetten in een ondersteuning van het voedselprogramma.

Het bestuur van de MvRF heeft bij wijze van uitzondering afgeweken van haar doelstellingen en deze ondersteuning toegezegd.