Kune Zuva

De stichting Kune Zuva bestaat sinds het jaar 2000. Kune Zuva betekent ‘de zon schijnt’ en dat is ook precies het doel van de stichting: de zon laten schijnen door mensen kansen te geven. Kune Zuva heeft projecten in Ethiopië, Namibië en Zimbabwe.

Deze organisatie werkt met kleinschalige projecten gericht op individuele mensen of kleine groepen. Door te werken met mensen ter plaatse en altijd met de doelgroep in overleg te blijven, werken ze effectief en doelgericht.

Kune Zuva is vooral bezig met educatieve projecten en andere manieren waarop mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Tags: