Ondersteunen van jeugd met een handicap

Het Liliane Fonds ondersteunt jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. In samenwerking met lokale contactpersonen en hun organisaties draagt het Liliane Fonds bij met rechtstreekse, kleinschalige hulp op maat aan de revalidatie en ondersteuning van jongeren met een handicap. De MvRF heeft bijgedragen aan individuele kinderhulp van 27 kinderen met een handicap in Kenia.