Max

Max Foundation is een Nederlandse non-profit organisatie, opgericht door Steven en Joke Le Poole. Na het overlijden van hun zoontje Max hadden zij de behoefte uit hun verdriet iets positiefs uit te laten voortkomen – dat werd de Max Foundation. Na hun eigen ervaring stelden zij zichzelf ten doel kindersterfte te voorkomen middels schoon drinkwater en andere sanitatieprojecten in Bangladesh.

Sinds 2005 heeft Max Foundation 30 projecten gedaan en daarmee ongeveer 500.000 mensen toegang kunnen geven tot schoon drinkwater, latrines en hygiëne trainingen. Meer dan 2.000 waterputten zijn er geslagen en we hebben 25.000 latrines gesubsidieerd aan de allerarmste bewoners in de gebieden. Daarbij hebben ze meer dan 330 vroedvrouwen getraind en op 100 scholen nieuwe latrines neergezet.
Door lokaal samen te werken, kan Max Foundation efficiënter en effectiever werken. Het is een organisatie gestart door ondernemers uit het bedrijfsleven, waardoor zij zich sterk richten op maximalisatie zonder verlies van kwaliteit. Max past dus aspecten uit het bedrijfsleven toe in hun ontwikkelingswerk: operationele focus, kostenefficiëntie en gestandaardiseerd maatwerk. Dat maakt Max uniek en bijzonder effectief.

Tags: