Een groep van 6 kansarme jongeren in Arba Minch hebben, door de fondsen van de Marthe van Rijswijck Foundation, gedurende 6 maanden geleerd om metaal te bewerken en allerhande gebruiksvoorwerpen te maken. Op deze wijze zullen zij hopelijk binnenkort zelfvoorzienend zijn.

De opzet van het project is dat 6 jongeren gedurende 4 maanden een voltijdse praktische training krijgen bij het Metal Work Department van het Technical College Mekane Jesus. Omdat de school het belangrijk vindt dat ook jongeren uit zeer arme gezinnen de kans krijgen een beroep te leren stellen zij hun leerkrachten/praktijkbegeleiders gratis ter beschikking en zullen zij indien nodig ook voor huisvesting van de studenten in hun “dormitories” zorg dragen. De Marthe van Rijswijck Foundation draagt bij aan de kosten voor materialen en voor de  studenten die niet thuis kunnen wonen een bijdrage om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Tags: