In 2005 ging de reis naar San Pablo. Daar leven 1500 mensen, verdeeld over 210 families. In de nabije omgeving zijn nog 9 leefgemeenschappen. Er is in San Pablo geen electriciteit en waterleiding. Water wordt uit de rivier gehaald en electriciteit komt van zonnepanelen. In het dorp staat een gebouwtje waar baby’s door een zuster kunnen worden onderzocht. Er is ook een kleine wachtkamer en apotheek.
De bevolking heeft dringend behoefte aan een behandelkamer voor een dokter en twee slaapkamertjes voor patiënten die een besmettelijke ziekte hebben of moeten overnachten.
Ayuda en Todas Partes wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van San Pablo. Er is geld ingezameld en de vrijwilligers hebben in september 2005 twee weken gewerkt aan de bouw van het gezondheidscentrum. De bouw stond onder leiding van een lokale aannemer, waar al mee was gewerkt. De vrijwilligers werden ingedeeld in groepen. Specie werd met de hand gemaakt: er zijn geen betonmolens! Een andere groep deed het metselwerk.