In september wordt er begonnen met de bouw van een basisschool met watervoorziening in Ngurunit, Noord Kenia. Met behulp van een groep vrijwilligers waaronder René Sprangers de secretaris/penningmeester van de MVRF zal er begonnen worden met de bouw. Ngurunit  is een dorpje met 6000 inwoners. Het is een geïsoleerd dorp zonder enige vorm van infrastructuur. Dit betekend geen wegen, elektriciteit, telefoon, riolering etc.  In een gesprek  met de counselor, chief oudsten en ouders is gevraagd waaraan zij de meeste behoeften hebben en dat bleek een primary school. één van de andere grote problemen in dit dorp is water. Met het bouwen van een watervoorziening zal ook worden begonnen in de zomer van 2007.