Met dit project richt Ayuda en Todas partes zich wederom op het achtergestelde gebied van de Samburu in Noord Kenia. Het project richt zich op Scholen bouwen in 1 dorpsgemeenschappen in Farakoren Noord-Kenia. Deze gemeenschappen liggen in een gebied met 14.000 inwoners waarvan 50% kind is. Hiervan gaat 70 tot 80 % nog niet naar school. De enkele school puilt uit of is te ver weg om te bezoeken. Tijdens een vergadering met de counselor, chief, oudsten en ouders is gevraagd waaraan zij de meest behoefte hebben. Een primary school was de grootste wens. Ook bij dit project zal een groep uit Nederland vetrekken om te assisteren bij de bouw van de school.