Het informatieonderwijs krijgt een steeds belangrijkere plaats op Braziliaanse scholen. Daar zijn investeringen voor nodig. Het doel van het project is: het opleiden van deskundige computerdocenten, leerlingen en ex-leerlingen vertrouwd maken met computers en het ondersteunen van ouders die de computer ook willen gebruiken
De huidige 125 leerlingen van Moaraná, ex-leerlingen van Moaraná, en kinderen van de wijkgemeenschap Guamá, zijn bezig computerkennis te ontwikkelen. Daarnaast wordt er een computerservice geboden aan de wijkbewoners. Met de opbrengst uit die service wordt de computerruimte en het onderhoud van de apparaten gefinancierd .