Ander idee is het bevorderen van onderwijs van kansarme kinderen (meisjes en jongens) van 9-22 jaar. In totaal doen ongeveer 120 kinderen mee. Zij krijgen de vakken: algemene kennis en ontwikkeling, conversatie, Engelse, tekenen, schilderen, handvaardigheid, dammen, schaken, computerles en muziek. Daarnaast worden begeleiders getraind in het maken van lesprogramma’s, les en spel materialen. Werkloze meisjes krijgen cursussen bewustwording en emancipatie.
Voor het centrum is 3000m2 land kosteloos beschikbaar gesteld voor 30 jaar. Het centrum is in 2005 gebouwd en bestaat uit: vier lokalen, een gemeenschappelijke open ruimte, een keuken en een wasruimte. Met het geld zijn ook meubels, computers en muziekinstrumenten aangeschaft. Ook is er electriciteit en water aangelegd.