In Kenia is er vanuit de overheid weinig tot geen geld beschikbaar voor middelbare scholen. Dit maakt doorstuderen voor de weeskinderen die opgevangen worden in het Suba weeshuis erg moeilijk. De MvRF helpt met het ondersteunen van 3 talentvolle weeskinderen met hun vervolg opleiding en daardoor hebben ze de mogelijkheid om door te gaan met leren. Op basis van de resultaten van bij de nationale examens in de 8e klas kiezen de middelbare scholen zelf hun leerlingen uit. De besten worden uitgenodigd voor nationale scholen die heel goed staan aangeschreven waarnaar ze kunnen doorstromen naar de universiteit.