Stichting Niketan wil in 2009 de praktijk lessen verplaatsen naar de zorgboerderij zodat alle praktijk lessen op één locatie plaatsvinden.  De MvRF heeft in 2008 bijgedragen aan het opzetten van de orchideeën kwekerij en groentetuin bij de zorgboerderij.

Sinds 2004 kunnen jongeren praktijkonderwijs volgen bij een dagcentrum. Het praktijk onderwijs is aangepast aan de handicaps van de jongeren, waarbij ze ondersteunende zorg en begeleiding krijgen. Het praktijkcentrum zal veranderingen bewerkstelligen in de positie van gehandicapten in de lokale gemeenschap. Het zorgt ervoor dat deze jongeren een vak kunnen leren zodat ze onafhankelijk kunnen leven van hun ouders. Verder zal het ook ten goede komen aan de  lokale economie, er  worden banen gecreëerd en er zullen meer producten op de markt komen.