Met dit project richt Harambee zich op de bouw en inrichting
van een schei- en natuur kunde lokaal.  Dit is belangrijk voor de scholen omdat de
studenten dan mee kunnen doen aan het centrale eindexamen. Het grootste deel
van de kosten is bijeen gebracht door de ouders van de school en een bijdrage
van een Keniaans overheids fonds. De MvRF draag bij aan de overige kosten.