Onderwijs voor dove kinderen

De doel van dit project van Silent Work is dove kinderen in Ndiop Sissé, Senegal en omgeving toegang geven tot onderwijs door middel van een beproefde onderwijsmethode Total Communicatie. Dit project wordt het “school op de mat” project genoemd en is het 2de project voor doven onderwijs dat stichting Silent Work heeft opgezet.  Wat begonnen is met een mat onder een boom is nu geïntegreerd in een reguliere school met 2 klaslokalen. Hierdoor wordt de kans groot dat de overheid de salarissen overneemt van de leraren naar een paar jaar dit is in het eerste project al gebeurd. De vraag naar dovenonderwijs is heel groot in deze omgeving en tot nu toe is er geen onderwijs voor deze kinderen met dit project zal hier verandering in komen.

 

se16_8 se16_3-verwijzers