Rigdzin

Stichting Rigdzin is een vrijwilligersorganisatie afhankelijk van particuliere donaties. Hun doelstelling is simpel: het leven van mensen in nood – waar ook ter wereld – te verbeteren.
De stichting is opgericht door Rinpoche, een klassiek geschoold Tibetaans Boeddhistische leraar die sinds enkele jaren in Nieuw-Zeeland woont en diverse meditatie-centra is begonnen.

Stichting Rigdzin werkt aan onderwijsprojecten, microkredieten voor het opzetten van een winkel, gezondheidszorg voor zieken en ouderen, maar doet ook af en toe aan noodhulp. Ze werken dus gevarieerd, maar wel op specifieke locaties waar ze dan veel verschil kunnen maken.