Met dit project wil World Servants de continuïteit van onderwijs verbeteren door de bouw van leraren woningen bij een bestaande school in Ecuador. Deze school is vorig jaar medegefinancierd door de MvRF. De school ligt in een vrij afgelegen gebied wat als resultaat dat leraren vaak ver moeten reizen. Om het aantrekkelijker te maken voor de leraren om les te geven worden er leraren woningen gebouwd.  De MvRF heeft bijgedragen aan de kosten hiervan.