Renoveren en decoreren van opvang – 2009

Dit project van Colour4kids betreft het renoveren van opvangcentra voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in de stad Iasi, in Oost Roemenie. Hiernaast zullen meerdere centra worden voorzien van muurschilderingen waar de stichting om bekend staat. De MvRF heeft bijgedragen aan de totale kosten van het project.

Het project is inmiddels afgerond en hier zijn een paar foto’s van de renovatie.