Twee jaar geleden hebben wij samengewerkt met DMA Centrum Zuid Holland en een deel van de bouw kosten van de Elf Gasha kinderboerderij gefinancierd. Inmiddels is de woon boerderij in gebruik genomen maar is er nog steeds geen elektriciteit. Dit zou aangesloten worden door de overheid maar helaas zijn zij hun verplichting niet nagekomen. Ondertussen heeft de lokale overheid aangegeven dat  als de community 70 % van de kosten draagt van de elektriciteit voorziening,  de overheid de overige kosten zal dragen en het zal aansluiten. De MvRF heeft na goed overleg besloten om een deel van de kosten te dragen van deze voorziening. Door deze voorziening zal niet alleen de woonboerderij van stroom worden voorzien maar het wordt hierdoor ook voor de buurtbewoners mogelijk om zich voor een klein bedrag te laten aansluiten op het netwerk.

.