Tijdelijke opvang straatkinderen

Stichting Regenboog is in 2008 gestart met het project Rainbow Back Home. Dit project richt zich op de tijdelijke opvang van straatkinderen in een Rainbow Home. Nadat de kinderen in het huis komen wordt er gestart met het opsporen van familie leden of gezinsleden. Met hen en overige betrokkenen wordt een traject gestart waarin gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen om de sociaal economische positie van het gezin te versterken opdat het kind weer naar huis en naar school kan. De MvRF ondersteunt bij de kosten van het eerste jaar van het project.

Tags: