Inrichten onderwijsruimte

Het Special Attention Project is opgericht in 2007 en biedt speciaal onderwijs aan straatkinderen. Het project dat in 2007 was medegefinancierd door de MvRF is succesvol afgerond. De ruimte die de afgelopen 2 jaar is gebruikt door de stichting ligt op enige afstand van het centrum en ligt daardoor net te ver van centraal Accra waar veel straat kinderen verblijven. De stichting heeft nu een geschikte ruimte gevonden en heeft de MvRF gevraagd de kosten van de inrichting op zich te nemen.

Het project is inmiddels afgerond.