Leprazending is onderdeel van de internationale organisatie, The Leprosy Mission International (TLM International). Deze organisatie heeft partnerorganisaties in landen waar lepra heerst en ondersteunt ze met het uitvoeren van de projecten. Het doel van dit project is om kinderen van ouders met lepra naar school te laten gaan. Door hun ziekte zijn de ouders vaak niet meer in staat om te werken en om die reden is er geen geld in de familie om hun kinderen naar school te laten gaan. Om te voorkomen dat kinderen niet naar school gaan en later geen enkel toekomstperspectief hebben is het project Catch Them Young (CTY) opgezet. De kinderen kunnen naar school en ze worden gestimuleerd hun school af te maken en daarna te kiezen voor een beroepsopleiding. Hierdoor hebben deze kinderen een grotere en eerlijkere kans op een toekomst zonder armoede. De MvRF heeft de schoolkosten voor 1 jaar gefinancierd. De organisatie garandeert dat alle studenten hun opleiding kunnen afmaken.