Klaartje Derks was in 2000 een half jaar in Kisumu, waar zij ter afronding van haar studie Biologie malaria-onderzoek heeft gedaan voor de Universiteit van Wageningen. Samen met een lokale kennis, mevrouw Pabari, trok ze de sloppenwijken in van Kisumu om weeskinderen te voorzien van brood, pap en kleding. Drie weken na haar afstuderen in oktober 2003 verongelukte Klaartje Derks in Utrecht. Gezien de enorme financiële bijdrages die na haar begrafenis binnenstroomden besloten haar ouders een stichting op te richten en de kinderen in Kisumu te ondersteunen.

De MVRF steunt vier weeskinderen, die met succes de lagere school hebben afgerond en nu twee jaar lang vervolg onderwijs krijgen op een kostschool. Lilian, Peter, Samuel en Daniel gaan van januari 2005 tot december 2006 naar school en hun onderwijs en levensonderhoud wordt volledig betaald.
De MVRF heeft de rapporten van het eerste jaar ontvangen en de resultaten zijn uitstekend.
Daniel, Samuel en Peter volgen allemaal een 2-jarige technische opleiding. Lilian volgt een 2-jarige opleiding tot kapster. Hiermee hopen ze betere kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

1245083971N2007_001_klaartje_derks_Kenia