Veel Tibetaanse kinderen afkomstig uit (ex)nomadengezinnen in de regio Sershul zijn niet eerder naar school zijn geweest vanwege leeftijd, armoede of sociale omstandigheden. Voor hen bouwde Ridgzin het Ju Mipham Education Centre, een compleet centrum voor basis- en middelbaaronderwijs met later ook hogeronderwijs en bijvoorbeeld kunstzinnige opleidingen en werkplaatsen.

Allen tussen de 6 en de 21 jaar oud, zijn er inmiddels al 300 kinderen bezig aan een basisopleiding. In 2014 begonnen de eerste 35 leerlingen aan de middelbare school.

Het gaat dus al erg goed, maar er was behoefte aan betere sanitaire voorzieningen. Daarmee kon de Marthe van Rijswijck Foundation financieel helpen.

Het plan was twee sanitaire gebouwen, één voor meisjes, één voor jongens met in elk gebouw minimaal 18 hurktoiletten. Er zijn lange en diepe sleuven gegraven waar de faeces en urine worden opgevangen en voor lange tijd kunnen worden bewaard. Door de goede planning en het extra opgehaalde geld konden er uiteindelijk zelf nog wat meer toiletten worden gemaakt – wat mooi is gezien de hoeveelheid leerlingen.

Alle kinderen kunnen naar het toilet en hoeven niet meer buiten op het land hun behoefte te doen.