WASH project Amtali Barguna – 2015

Max Foundation ondersteunt WASH-projecten en werkt al samen met 11 lokale partnerorganisaties die zich richten op de allerarmsten op het platteland van Bangladesh. WASH staat voor Water, Sanitation and Hygiene en gaat dus voornamelijk over het slaan van waterputten voor schoon drinkwater, het plaatsen van latrines en het geven van voorlichting over hygiëne. Max Foundation breidt dit uit naar MAX WASH door vroedvrouwen te trainen en uit te rusten met een medische toolkit en het plaatsen van latrines bij scholen. De partnerorganisaties werken nauw samen met de lokale bevolking voor het slaan van waterputten, het bouwen van latrines en het geven van voorlichting over hygiëne. Deze drie aspecten zijn volgens Max Foundation onlosmakelijk met elkaar verbonden, wil de kindersterfte significant dalen. Ook schoolsanitatie (latrinegebouwen en voorlichting) is een belangrijk component in deze aanpak. Naast het feit dat kinderen door verbetering van hygiëne minder onnodig ziek worden en derhalve niet van school hoeven te verzuimen is schoolsaniatie van groot belang voor het schoolbezoek van meisjes, die voorheen vaak tijdens hun menstruatie wegbleven van school bij gebrek aan hygiëne en privacy.

De Marthe van Rijswijck Foundation was blij het MAX WASH project voor Amtali Barguna, in Bangladesh, financieel te kunnen ondersteunen. Het plan Amtali Barguna omvatte onder andere:
– 52 diepe waterputten
– 2942 nieuwe latrines (incl repareren/vervangen)
– 30 school toiletgebouwen (apart voor jongens en meisjes)
– 62 verloskundigen trainen

Daarvan heeft de Marthe van Rijswijck Foundation financieel bijgedragen aan het slaan van 32 waterputten en de bouw van 30 toiletgebouwen op scholen. Deze waterputten en sanitaire voorzieningen zijn met succes afgerond. De rest van het project zal worden afgerond in september 2016.SW 139 Max Foundation

SW 140 Max Foundation

SW 144 Max Foundation

Tags: