De Marthe van Rijswijck Foundation heeft financieel bij kunnen dragen aan het succesvol implementeren van het Breaking Down Barriers project van Sport4Socialisation (S4S), in Zimbabwe.

Dit project werd opgezet na een evaluatie van waar er in Zimbabwe behoefte aan was. Zodoende kwam S4S tot vier belangrijke punten voor het project:

  • – Assessment en databasecollectie
  • – Training van 20 mainstream leraren en 20 special needs leraren
  • – Inclusive School Club Programma
  • – Ontwikkeling en uitvoering van voorlichting programma over handicaps

 

Assessment en database collectie is belangrijk voor Zimbabwe, omdat daar eigenlijk heel weinig bekend is over mensen met een handicap. Dat maakt het moeilijk hulp te krijgen bij de mensen die dat nodig hebben. Door dat in kaart te brengen kan die informatie ook gedeeld worden met de lokale overheid en andere hulporganisaties (bijv het Liliane Fonds) zodat zij beter hulp kunnen verlenen. Achteraf kan er met betere informatie goed worden geëvalueerd.

Uit de studie vooraf was gebleken dat kinderen met een beperking niet betrokken worden bij activiteiten in de gemeenschap. Om deze sociale uitsluiting tegen te gaan traint S4S 40 leraren.

De sociale uitsluiting van kinderen met beperkingen kan verder worden tegengegaan door het Inclusive School Club Programme, uitgevoerd op 10 scholen en in navolging van de lerarentraining. Dit programma creëert onderling respect en begrip doordat leerlingen in contact komen met kinderen met beperkingen.

Naast deze acties is er ook een voorlichtingsprogramma over handicaps. Dit helpt met het identificeren van kinderen met een verstandelijke beperking en vermindert daarnaast stigma en discriminatie.

260 Kinderen met beperkingen nemen deel aan adapted physical activities samen met andere kinderen. Hierdoor is meer contact en wederzijds begrip gezien tussen leerlingen van gewone schole en kinderen met beperkingen. De voorlichting heeft meer dan 10.000 kinderen bereikt en 250 leerkrachten. Gevallen van mishandeling en pesten zijn geïdentificeerd en aangepakt.