Klaslokalen op een vakschool

Terre des hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Zij doen dit doormiddel van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociaaleconomische hulp.
Het project waaraan wij hebben bijgedragen betreft de implementatie en bouw van een beroeps opleidingen  voor kansarme jongeren. Het doel is om jongeren een vak te leren en ze te begeleiden naar betaald werk om ze op deze manier te beschermen tegen kinderuitbuiting. De MvRF heeft de bouw kosten van 2 klas lokalen gefinancierd.