Stichting Vilcabamba heeft oa een opleidingscentrum opgezet in Cusco Peru. Door te lage opleiding, onvoldoende basiskennis en vaardigheden, meestal als gevolg van het ontbreken van financiële middelen voor een opleiding, kunnen kansarme jongeren en –volwassenen geen werk vinden. Het doel van het opleidingsproject is het opleiden van deze kansarme jongeren en –volwassenen, zodat zij werk kunnen vinden op de lokale arbeidsmarkt of kunnen starten met een eigen bedrijfje, en aldus in hun eigen levensonderhoud ( en van het gezin) kunnen voorzien. Jonge mensen vanaf 16 jaar krijgen bij dit opleidingscentrum de mogelijkheid om een praktijkgerichte opleiding te volgen na de cursus moet de participanten een baan kunnen vinden of een klein bedrijven kunnen starten. De MvRF heeft bijgedragen aan de startkosten van het educatie centrum.