VSO werkt vanuit de gedachte dat mensen in ontwikkelingslanden zelf armoede kunnen bestrijden, als ze maar de kennis krijgen aangereikt. Om dat te bewerkstelligen stuurt VSO vakdeskundigen uit naar landen waar zij verschil kunnen maken. Daar werken ze met lokale organisaties die lokale expertise hebben, tegen een lokaal salaris.

VSO werkt in de meest achtergestelde landen in Afrika en AziĆ«, daar waar ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren en waar ze hun programma’s veilig kunnen uitvoeren. Op dit moment is VSO actief in 33 landen.

Binnen deze landen richt VSO zich op de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, die zich zonder externe hulp niet of moeilijk kunnen handhaven. Voor een zo hoog mogelijke effectiviteit wordt per land een aantal arme regio’s geselecteerd.

De Marthe van Rijswijck Foundation steunt VSO in verschillende van deze regio’s.