Bouw van een kleuterschool en een gezondheidscentrum

De stichting Ayuda en Todas Partes is in maart 2003 opgericht en inmiddels een officieel erkende Goede Doel Stichting. Het is een initiatief van vrijwilligers die ook bij andere stichtingen ontwikkelingswerk hebben gedaan. Ayuda en Todas Partes betekent “Hulp wijd en zijd”.

Het doel van de stichting is met kleinschalige (bouw)projecten concrete hulp te bieden aan de bevolking in ontwikkelingslanden. Er worden projecten uitgevoerd die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden en het opbouwen van een betere toekomst.

De projecten zijn vaak gericht op kinderen, zoals opvang voor de kleintjes of de bouw van schoollokalen. Maar ook projecten waarbij werk wordt gecreëerd voor de ouders krijgen aandacht.

In het land zelf wordt een contract gesloten met een lokale aannemer. Op die manier is er de garantie dat het project ook na vertrek van de vrijwilligers wordt afgemaakt. Alle materialen en middelen worden betrokken uit het projectland. De projecten duren gemiddeld twee tot drie weken. De vrijwilligers kunnen in die tijd concrete hulp geven aan de allerarmsten door letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat van de hulp is direct zichtbaar. De deelnemers betalen een bijdrage waaruit in ieder geval de reis- en verblijfskosten worden betaald. De overige financiering komt tot stand door sponsors, donateurs en subsidies van overheden.