The Leprosy Mission (TLM) is een internationale organisatie die mensen met lepra helpt. De Nederlandse afdeling heet Leprazending. De Leprosy Mission werd opgericht in 1874 en is de oudste en grootste organisatie op het gebied van lepra.

Lepra brengt veel te weeg bij mensen, op verschillende manieren. Daarom zorgen ze bij Leprosy Mission voor fysieke, sociale, spirituele en psychologische behoeften. In hun projecten concentreren zij zich op gezondheidszorg, preventie, awareness, onderwijs, het reduceren van stigma en soms noodhulp. Doordat lepra vaak verkeerd begrepen wordt maakt het mensen bang. Dat veroorzaakt vaak weer stigma.

Leprosy Mission wil een wereld zonder lepra. Hun visie is voor een einde aan lepra en levens veranderd. Daarom ligt de nadruk wel op lepra, maar komen ook vaak mensen met andere beperkingen, mensen die gemarginaliseerd worden of mensen die leven in armoede, aan bod.

Over de wereld heeft de stichting 2000 werknemers en werkt het in 20 landen aan projecten. De Marthe van Rijswijck Foundation steunt een aantal van hun projecten.