Broeder Gerard is als Cisterciënzer monnik al meer dan 50 jaar verbonden aan de abdij Maria Toevlucht in Zundert. In 1977 ging hij voor het eerst naar Haïti. Zowel het land als het volk hebben zijn hart gestolen.

Alles bij elkaar werkt en leeft hij inmiddels meer dan 25 jaar temidden van de allerarmsten. Hij bouwde huizen, verleende ziekenzorg en realiseerde opvang voor weeskinderen en straatmeisjes. Bovenal heeft hij zich beziggehouden met de hulp aan Haïtiaanse boeren met als doel hun landbouw- en veeteeltmethodes te verbeteren.

De Marthe van Rijswijck Foundation steunt de projecten van Broeder Gerard al een paar jaar.