Buru Nyakwere

Het leven aan de oevers van het Victoriameer in Kenia is niet te vergelijken met het leven in het Nederland. Om die reden werd Stichting Buru Nyakwere Nederland opgericht, in 2004 in Hulst. Sindsdien probeert zij het verschil te verkleinen door het uitvoeren van praktische projecten waarbij onderwijs centraal staat.

In 2004 werd gestart met steun aan 2 basisscholen. Anno 2014 bouwt Buru Nyakwere aan de toekomst van de leerlingen van 28 basisscholen, ongeveer 10.000 kinderen. Bij de scholen wordt een acceptabele minimumgrens aan voorzieningen gerealiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een schone en adequate lesomgeving. Buru Nyakwere is van mening dat het goed is om gezamenlijk op te trekken en meerdere scholen in de omgeving vooruit te helpen in plaats van enkele scholen tot een hoog niveau te tillen. Daardoor kunnen in totaal ongeveer 10.000 kinderen genieten van betere onderwijsomstandigheden en creëren zij geen ongelijkheid.


Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke van de 28 publieke lagere scholen in zijn werkgebied in 2015 over 8 permanente klaslokalen beschikt en 2 volwaardige kleuterklassen. Andere speerpunten zijn schoon drinkwater, strijd tegen HIV, sanitair en hygiëne. 

In vele scholen zijn reeds vele stappen gezet, maar in nog een behoorlijk aantal andere scholen zijn zowel renovatie als nieuwbouw zeer hard nodig. Buru Nyakwere streeft er naar dat alle kinderen in de scholen die ze steunen in een stofvrije en gezonde klas onderwijs kunnen volgen. Voor de 28 scholen betekent dat elektriciteit en 280 stofvrije klaslokalen.