Colour4Kids

‘Ieder kind heeft recht op veilig onderdak en een eerlijke kans om zich te ontplooien’’ – daar staat Colour4kids voor!

Stichting Colour4kids is in de zomer van 2000 in het leven geroepen met als doel kleur te brengen in het leven van minderbedeelde kinderen in ontwikkelingslanden zonder daarbij rekening te houden met politieke, religieuze en maatschappelijke achtergronden.

Zij doen dit door kindertehuizen, opvangcentra en scholen te bouwen, op te knappen en in te richten om kinderen daarmee het zicht op een betere toekomst te bieden. Bij projecten van Colour4kids speelt kleur een belangrijke rol. Ze laten graag inspirerende muurschilderingen achter om de leefomgeving letterlijk op te fleuren en ondernemen altijd leerzame, leuke en creatieve activiteiten met de kinderen.

Colour4kids is een kleine organisatie, die uitsluitend wordt gedragen door vrijwilligers die hun vakkennis en tijd belangeloos aanwenden om de projecten te begeleiden en uit te voeren. De Marthe van Rijswijck Foundation heeft meerdere projecten van Colour4kids gesteund, van Roemenië tot Peru!

 

c4k