Uitbreiding naaiatelier Colombia

In Riosucio steunt het Liliane Fonds een aantal naaiateliers voor gezinnen met gehandicapte kinderen. Veel gezinnen hebben onvoldoende middelen om goed te zorgen voor een gehandicapt kind. Het naaiatelier geeft (meestal) moeders een opleiding, waarna ze een vaste baan kunnen vinden of vanuit huis kunnen werken. Soms kunnen ook de gehandicapte kinderen er een vak leren.

De naaiateliers in Riosucio moesten worden uitgebreid en daar heeft de Marthe van Rijswijck Foundation aan bij mogen dragen. De ruimte is uitgebreid, er zijn extra machines aangeschaft, 40 personen zijn getraind in het knippen,
omgaan met verschillende machines, gebruik van patronen, afwerken van kledij, borduren met
verschillende technieken. Die 40 personen bestaan uit gezinshoofden, mensen met een handicap en
jongeren van de stichting.
Met de verworven kennis kunnen de deelnemers aan het werk in ondernemingen in de stad of
omliggende steden, zelf een bedrijfje oprichten of ze kunnen aan het werk bij de stichting zelf. Dit
laatste afhankelijk van de afzet van de producten op de markt.
Door de uitbreiding, in ruimte en machines, is de productie opgevoerd en kunnen meer mensen een
training volgen. Deze training is bovendien gratis voor de deelnemers: materialen, docenten en overige
benodigdheden zijn uit het project gefinancierd.
Het streven was om 30 personen (moeders/verzorgers van kinderen met een handicap) te trainen.
Behalve dat aantal hebben er zes jongeren met een handicap aan het project deelgenomen en twee
extra moeders, resulterend in een totaal van 38 deelnemers.
Indirect profiteren 150 personen van dit project, bijvoorbeeld gezinsleden van de deelneemsters en
streekgenoten die borduurlessen hebben gevolgd.
Daarnaast zorgde het project voor sociale integratie doordat de deelnemende moeders hun jongere
kinderen meebrachten, die met de kinderen met een handicap konden spelen.

 

Door meer inkomsten is het atelier zelfvoorzienend en kunnen ze het dagprogramma blijven
aanbieden aan hun doelgroep. Wij zijn erg blij met het bereikte resultaat!

Screen Shot 2017-07-26 at 15.12.16