Betere kansen voor meisjes in Malakand

In Pakistan gaan meisjes vaak niet naar school, maar Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) probeert daar verandering in te brengen. Een manier om meer meisjes naar te school te krijgen, is het verbeteren van het niet-formele onderwijs. Meisjes gaan vaak naar de niet-formele scholen die geen overheidsgeld ontvangen. Om de kwaliteit te verbeteren hebben dat soort scholen extra steun nodig. De meeste ouders zouden hun dochters eigenlijk graag naar school sturen en weten dat dat grote voordelen heeft voor hun kind.

SOMOP vroeg de Marthe van Rijswijck Foundation om financiële steun om de scholenl in Malakand te verbeteren. Het project had als doel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op 5 basisscholen met 530-600 leerlingen in afgelegen dorpen van het Malakand district in Pakistan. Het project wil er zo voor zorgen dat de leerlingen, die afkomstig zijn uit arme gezinnen, beter kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

Het geld van de Marthe van Rijswijck Foundation is op drie manieren ingezet:

 1. 15 leerkrachten van vijf verschillende scholen zijn bijgeschoold, waar ze ook een certificaat voor ontvingen.
 2. 119 leerlingen zijn voorzien van uniformen.
 3. Materialen, waaronder:
  – 20 white boards
  – 30 matten
  – 25 watercoolers
  – Een stoel en een tafel voor elke leerkracht
  – Schrijfwaar voor elke school, o.a. potloden, gummen etc

Het project is met succes afgerond en het resultaat wordt in Malakand op prijs gesteld. De leerkrachten, de schoolleiding, de ouders en de leerlingen zijn er allemaal erg blij mee. Er is ook een positieve evaluatie gekomen van de District Education Officer, die regelmatig controleert en examens afneemt. Er komen steeds meer meisjes naar de school, wat ook aangeeft wat een succes het project is. Aan het eind van 2015 waren er al 714 meisjes op de vijf scholen en dat is toch waar het om gaat. Wij zijn heel trots op dit resultaat!