Drie nieuwe klaslokalen voor de Junior High School

In Ghana, in het Bunkpurugu district, ligt Najong #2. Daar zijn de middelen van de overheid beperkt
waardoor onderwijs, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater er niet of
maar beperkt aanwezig zijn. In Najong #2 is de Junior High School (JHS) een lemen gebouw met drie lokalen. Het is niet groot genoeg voor het geven van onderwijs aan de 271 leerlingen. De sanitaire voorzieningen zijn er
matig en slechts 5 van de 9 leerkrachten zijn bevoegd. Doordat de
In dit project kreeg Najong #2 nieuwe impulsen geven door de bouw van drie nieuwe klaslokalen, met steun van de Marthe van Rijswijck Foundation.

De infrastructuur van de school is sterk verbeterd door de bouw van:
– 3 nieuwe klaslokalen;
– 1 KVIP latrine met 4 toiletten en een ingebouwde verschoningsruimte voor meisjes;
– 1 regenwatertank voor o.a. het wassen van de handen;
– Verbeterde leerprestaties door het trainen van de leerkrachten.
– Het kunnen werken in kleinere groepen doordat men ook de oude lokalen zal blijven gebruiken.
Dit moet er toe leiden dat het slagingspercentage van circa 70% verder omhoog gaat. Ook het
aantal meisjes dat de school afmaakt gaat omhoog. In klas 3 (schooljaar 2014 – 2015) zaten 47
jongens en 29 meisjes.

Uit het eindrapport uitgebracht door de school vernemen we: “Your contribution afforded these communities to be provided new and modern classrooms for improved access and quality basic education. Enrolment is progressively increasing while teachers are to a large extent attracted by the injection of new and modern classrooms.” Wij zijn heel blij te horen dat de nieuwe faciliteiten goed gebruikt worden!

GH515 20170607 klaslokalen voorzijde GH515 20170607 klaslokalen GH515 20170607 latrines en GCR 1 GH515 20170607 leerlingen in klas 1 GH515 20170607 leerlingen in klas 4 GH515 20170607 watertank 2