De Stichting Buenos Dias is actief in Guatemala en werkt daar met straatkinderen. Enkele jaren geleden hebben ze een opvang huis opgezet nabij de hoofdstad. Hier kunnen kinderen spelen, een maaltijd krijgen en geholpen worden met huiswerk. Op kosten van Buenos Dias kunnen zij naar school en als het nodig is naar de dokter. Het doel van het centrum is om kinderen overdag van straat te houden. ’s Avonds gaan ze gewoon naar huis, als de thuissituatie dit toestaat. Het opvanghuis bestaat inmiddels 3 jaar en de noodzaak is groot. Het huis dient gerenoveerd te worden en de MvRF heeft toegedragen aan de kosten.