De stichting Buru Nyakwere houdt zich bezig met onderwijs projecten in West-Kenia. Hun doelstelling is om in samenwerking met de lokale gemeenschappen de onderwijs omstandigheden in de regio stapsgewijs te verbeteren en op de lange termijn ervoor te zorgen dat de scholen in de regio voldoen aan een acceptabel onderwijs niveau. De MvRF heeft bijgedragen aan de renovatie van 4 klaslokalen op 2 verschillende scholen.