Constru Casa Is een Nederlandse stichting die zich inzet voor achtergestelde bevolkingsgroepen in Guatemala. Dit project betreft de uitbreiding van een school voor kinderen met een verstandelijke beperking.

In de gemeenschap Chicaman waar 25000 mensen wonen waren geen faciliteiten voor kinderen met een beperking. De vrouw van de lokale burgemeester is in eerste instantie het initiatief gestart en heeft er inmiddels voor gezorgd dat er een stuk grond beschikbaar is gekomen voor de school hierop zal een nieuwe school gebouwd gaan worden met aangepast faciliteiten. De MvRF heeft bijgedragen aan een groot deel van de bouw van de school.