Logeerhuis voor gehandicapte kinderen

Steeds meer ouders/verzorgers van gehandicapte kinderen kiezen ervoor om de zorg voor hun kinderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven doen. Omdat dit toch vaak een erg zware opgave is, is de behoefte aan goede, kleinschalige logeeropvang in een huiselijke omgeving groot. Hiernaast is het soms noodzakelijk om wat langer gebruik te maken van de zorgboerderij en dat wordt opgevangen in de crisisopvang.

Hiernaast is er grote behoeften aan een kleinschalige woon- en werkplek waar (verstandelijk) gehandicapte volwassenen met enige begeleiding, zelfstandig kunnen wonen en tevens zinvol werk kunnen verrichten. Een plek waar hun werk er werkelijk toe doet.