Bouw van school in Kilimani

Bouw van schoolgebouw

School4Kenya in samenwerking met Wim van den Burg