Renovation of a dormitory – 2014

De stichting Masuku school zet zich in voor de Masaku School in Kenia. De stichting is opgezet door Karel Kleijn die via de organisatie VSO een jaar op de school heeft gewerkt. De Masaku School is één van de grootste scholen voor primair onderwijs aan gehandicapte kinderen in Kenia. De school is opgericht in 1973 door de Nederlandse arts, Dr. Oomen, die toen verbonden was aan het lokale ziekenhuis. Het is een boarding school waar 170 Kinderen met een vooral lichamelijke handicap lager onderwijs ontvangen. Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid, maar voor “Board & Lodging” is de school zelf verantwoordelijk. Vooral de huisvesting is een groot zorgpunt. Slaapzalen en wasruimtes zijn vervallen, slecht of niet functionerend en met geen enkele voorziening voor gehandicapte kinderen. Het doel van dit project is om deze ruimtes te renoveren. De MvRF heeft bijgedragen aan de renovatie van één van de slaapzalen.