De stichting Footsteps into change werkt samen met een lokale Keniaanse stichting opgezet door Ethiopische vluchtelingen. Grote aantallen vluchtelingen leven in de gebieden waar deze 2 stichting actief zijn in vluchtelingen kampen zonder bescherming van UNHCR. Zij hebben een tekort aan allerhande basis benodigdheden zoals, water, eten, kleding etc. De traditionele bevolking in dit gebied, de Turkana, leven ook ver onder de armoede grens en denken dat er spullen te halen zijn in deze kampen voor hun. Dit leidt tot spanningen tussen de 2 groepen. Het doel van de 2 stichtingen is om deze 2 groepen dichter bij elkaar te brengen. Één van de wensen van de Turkana chiefs is zorg voor hun weeskinderen.

Het project van Footsteps into change wat ondersteunt wordt door de MvRF is het bouwen van 5 familie huizen voor de weeskinderen van zowel de Turkana als de Ethiopische vluchtelingen. In elk huizen kunnen 10 weeskinderen wonen De MvRF heeft de bouw van 1 van deze huizen bekostigd.