Criteria en regels waaraan projectaanvragen dienen te voldoen om in aanmerking te komen
voor financiële ondersteuning

 • Het project moet duurzame ontwikkelingshulp bieden aan kansarme kinderen.
 • Het project dient bij voorkeur te worden ( mede) begeleid  door een Nederlandse
 • organisatie of individu die zelf geen commerciële belangen heeft bij het project.
 • Aan het project dient op locatie een betrouwbaar en goed te bereiken contactpersoon
 • verbonden te zijn. Als zodanig kunnen projecten over de hele wereld in aanmerking komen
 • voor ondersteuning.
 • De voorkeur gaat uit naar het steunen van projecten met een bestaande organisatorische
 • infrastructuur, zowel ter plaatse als in Nederland,  waarvan de duurzaamheid aantoonbaar is en waarin gestreefd wordt naar een situatie waarbij het project op den duur (bijna) volledig
 • selfsupporting is.
 • Er worden geen reis- en verblijfskosten vergoed en er worden geen salarissen betaald.
 • Er dient een zekere mate van fondsenwerving op eigen initiatief aantoonbaar te zijn.
 • Ten behoeve van ondersteuning vanuit andere organisaties, zoals het NCDO, Cordaid,
 • Wilde Ganzen, kan de Marthe van Rijswijck Foundation haar bijdrage desgewenst vooraf
 • schriftelijk garanderen.
 • Betalingen geschieden in tranches en na ontvangst van tussentijdse rapportages.
 • Verzoeken om financiële steun worden alleen in behandeling genomen indien ze door
 • middel van het MvRF funding request form worden ingediend.

Als u meent dat uw project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door de
Marthe van Rijswijck Foundation kunt u digitaal een aanvraag indienen. Voordat u een aanvraag via onze website kunt invoeren, moet u een zogenaamde‘quickscan’ doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen,waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van de Marthe vanRijswijck Foundation valt.

Wij krijgen een groot aantal aanvragen binnen en behandelen alle aanvragen aandachtig. Hierdoor kan het enig tijd duren voordat u bericht ontvangt dat de aanvraag op de agenda is geplaatst van de bestuursvergadering. Houdt er rekening mee dat er tussen het indienen van de aanvraag en een beslissing van het bestuur ongeveer 3 maanden zit.

Klik hier om de quickscan uit te voeren.

Nadat u de quickscan succesvol hebt doorlopen, ontvangt u een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren.

Klik hier om uw aanvraag op te vragen of verder te bewerken.