Malaria is nog steeds één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de bevolking in Afrika. Zo ook in Kenya en in het projectgebied van Ayuda.

Zoals bekend is inenten tegen deze ziekte nog steeds niet mogelijk. Om malaria te voorkomen zal dus op andere wijze moeten worden gewerkt.

Eén van de effectiefste methoden is nog steeds het slapen onder een geïmpregneerd muskietennet. In dezelfde gemeenschap als waar de school wordt gebouwd door Ayudas en Todas partes Farakoren in Noord-Kenia worden ook Klamboes uitgedeeld aan alle huishoudens met kinderen onder de 5 in het dorp. Door middel van voorlichting leren de mensen over het gebruik van de klamboes ook zal de voorlichting er opgericht zijn dat een aantal vrouwen uit Farakoren zelf worden getraind om deze voorlichting weer aan anderen te kunnen geven. zij zullen ook ter plaatse assisteren bij en monitoren op het nettengebruik