gebouwen van de lagere school verkeren in slechte staat, lekkages en te weinig licht in de lokalen. Mede dankzij een nieuw kleuterlokaal en aanschaf van een busje komen er nu meer kleuters. Voor de doorstroming van deze kinderen naar de lagere school, is het nodig dat de gebouwen gerenoveerd worden. Deze renovatie zal stapsgewijs uitgevoerd worden en is medegefinancierd door de MvRF.