Happy Gunjur wil met dit project de “Gunjur Upper Basic school” renoveren. Deze school biedt onderwijs aan 1250 leerlingen en is tijdens het regenseizoen in 2009 voor een groot deel verwoest. De stichting wild dit gebouw gaan herbouwen met duurzame materialen en onder supervisie van een Nederlandse bouwgroep (stichting Bouwen). Zij maken gebruik van locale arbeidskrachten die tegelijkertijd ook een opleiding krijgen to timmerman/metselaar etc. De MvRF heeft bijgedragen aan de totale kosten van het project.